XV

OOwwn130NLO t͊wZZ̃IS[

Xt͊wZZ(y̕\Ɖt)
Xqt͊wZZ(y̕\Ɖt)
Xt͊wZZ(y̕\Ɖt)
dqIS[


koyama@hirosaki-u.ac.jp